Bc. Lenka Kunertová, DiS.

Master's thesis

Spolupráce aktérů cestovního ruchu v Jižní Africe

The Cooperation among Stakeholders in South Africa
Anotácia:
Předmětem diplomové práce „Spolupráce aktérů cestovního ruchu v Jižní Africe“ je zhodnocení spolupráce mezi klíčovými aktéry cestovního ruchu v Jižní Africe. Úvod práce se na základě teoretických poznatků soustředí na vysvětlení významu partnerství v cestovním ruchu, jež se jako jeden z faktorů podílí na rozvoji destinace. Další část práce popisuje současný stav cestovního ruchu v Jižní Africe a definuje …viac
Abstract:
The subject of the diploma thesis „The Cooperation among Stakeholders in South Africa“ is evaluate the cooperation between key actors of tourism in South Africa. The introduction of the thesis based on theoretical knowledge focuses on explaining the importance of partnership in tourism, which is one of the factor involved in the development of destinations. The next part describes the current situation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedúci: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration