Miroslava BENEŠOVÁ

Master's thesis

Zvyšování výkonnosti firmy Provident Financial s.r.o. pomocí "KM" Knowledge Managementu

Efficiency enhancement at Provident Financial Ltd. via "KM" Knowledge Management
Abstract:
Diplomová práce se zabývá studiem znalostního managementu a jeho vazeb na výkonnost firmy Provident Financial s.r.o. Součástí diplomové práce je představení této společnosti, identifikace používaných prvků knowledge managementu, jejich vazeb na výkonnost firmy a následná SWOT analýza. V závěru práce lze nalézt statistické výpočty indexů znalostního managementu a jejich vzájemné závislosti.
Abstract:
This thesis deals with the study of knowledge management and its links to performance company Provident Financial Ltd. Part of the thesis is the performance of this company, identifying the elements used in knowledge management, theis links to business and subseguent SWOT analysis. In conclusion, the work can be found calculation of the indices of knowledge management and their mutual dependence.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Oldřich Jetmar

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BENEŠOVÁ, Miroslava. Zvyšování výkonnosti firmy Provident Financial s.r.o. pomocí "KM" Knowledge Managementu. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická