Bc. Zuzana Lauermannová

Bachelor's thesis

Návrh inovatívnych postupov v riadení vzťahov so zákazníkmi

Proposal for innovative practices in managing customer relationships
Abstract:
The thesis focuses on the Proposal for innovative practices in customer relationship management "is an analysis of customer relationship management and satisfaction in relation to the proposed innovation. In the first, theoretical part, is defined by the customer, innovation and customer-oriented management strategy for the management to increase efficiency and competitiveness of the company. The practical …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Návrh inovatívnych postupov v riadení vzťahov so zákazníkmi“ je analýza riadenia vzťahov so zákazníkmi a ich spokojnosť vo vzťahu k navrhovaným inováciám. V prvej, teoretickej časti, je definovaný zákazník, inovácie a zákaznícky orientovaná stratégia manažmentu riadenia s cieľom rastu výkonnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti. V praktickej časti sú analyzované a popísané …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miroslav Križan
  • Reader: Ing. Mgr. Vlasta Klačanská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK