Bc. Lucie Papežíková

Diplomová práce

Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte

The disintegration of traditional family and the possible consequences for the child's personality
Anotace:
Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o postavení rodiny v soudobé společnosti a její postupné proměně od tradiční k postmoderní. Dále se zamýšlí nad významem rodiny pro osobnost dítěte. Charakterizuje přitom základní duševní potřeby dítěte, funkce rodiny a význam zdravého rodinného fungování. Ústředním bodem práce je především problematika rozpadu rodiny a jejího vlivu na osobnost dítěte …více
Abstract:
in its theoretical part, diploma paper deals with family status within contemporary society and its gradual transformation from traditional to postmodern. Futhermore it contemplates the meaning of family for child´s personality, in so doing it characterizes primary intellectual needs of children, role of family and meaning of healthy family functioning. Focal point of the work is in particular dilema …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta