Bc. Michal Švagerka

Bakalářská práce

Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika a možnosti přeshraniční spolupráce

Operational Program Territorial Cooperation Slovak Republic-Czech Republic and possibilities for cross border development
Anotace:
Práce se zaměřuje na Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Zkoumá, zda schválené dokumenty vycházejí ze skutečných a relevantních potřeb regionu, a zda existuje vztah s dalšími operačními programy. Základním hlediskem je kvalita dokumentů, tedy zda vycházejí z příslušné evropské a tuzemské legislativy a jaké metody byly použity při jejich zpracování. Strategické dokumenty OP …více
Abstract:
The work focuses at the Operational Programme of Cross-Border Cooperation between The Czech Republic and Slovakia (OPCBC CZ-SK) in the period of 2007-2013. It analyses the approved documents in terms of their relevance to the real needs of the region and it deals with its relationships with other operational programmes. The basic parameter is the quality of documents, i.e. how much they stem from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta