Mgr. Bc. Alžběta Matoušková

Master's thesis

Úroveň čtenářských dovedností a možnosti jejich rozvoje v 5. ročníku ZŠ ve speciální třídě pro děti s SPU

The level of reading skills in 5th grade of primary school in a special class for children with learning disabilities and the possibilities of development
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění úrovně čtenářských dovedností a možnosti jejich rozvoje v 5. ročníku základní školy ve třídě pro žáky se specifickými poruchami učení. Dělí se na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, kde je vymezena legislativa vzdělávání na základní škole, pojmy týkající se čtení, faktory ovlivňující edukační proces a samotný edukační …more
Abstract:
This thesis focuses on the level of reading skills and opportunities for their development in the fifth year of primary school in a class for students with learning disabilities. It is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part consists of three chapters, which is defined by law education in elementary school, concepts related to reading, factors affecting the educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2014
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta