Mgr. Vojtěch GYBAS

Disertační práce

Individualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení

Individualisation of special elementary school teaching using mobile touch devices
Anotace:
Disertační práce s názvem "Individualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení" si klade za cíl objasnit implementací mobilních dotykových zařízení do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně je v ní definován výzkumný problém, cíle a podrobné zaměření výzkumné části, vše se zaměřením na mobilní dotyková zařízení. K dosažení stanoveného cíle a dílčích …více
Abstract:
Dissertation entitled "Individualisation of teaching in special elementary school using mobile touch devices "aims to clarify implementation mobile touch devices in the teaching of pupils with special educational needs needs. Specifically, there is defined a research problem, objectives and detailed the focus of the research section, all focused on mobile touch devices. In order to achieve the stated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GYBAS, Vojtěch. Individualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta