Mgr. Klára Cabáková

Master's thesis

Zařazení ukázek z literatury pro děti a mládež do vybraných učebnic češtiny pro 1. stupeň ZŠ

The inclusion of art literature for children and youth into the selected textbooks of Czech language at primary school
Abstract:
Diplomová práce navazuje na práci B. Vaverkové z roku 2013. Pozornost je zaměřena na četnost ukázek z umělecké literatury pro děti a mládež v současných učebnicích českého jazyka pro 2.–5. ročník. Zkoumaný vzorek tvoří učebnice češtiny ze čtyř nakladatelství: Nová škola, s.r.o., Alter, Prodos a Hanami (všechny učebnice jsou zpracovány podle RVP ZV). Práce je zaměřena jednak na četnost zařazení ukázek …more
Abstract:
Diploma thesis is a follow up of B. Vaverkova’s thesis from 2013. The main focus is put on the occurrence of literature for children and youth in currently used Czech language school books for 2.-5.grade. The selected sample is made of school books published by these four publishers: Nová škola, s.r.o., Alter, Prodos and Hanami. The thesis deals with literature samples, occurrence of prose and both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta