Hung Quoc Vu

Bakalářská práce

Analýza podnikového okolí

Analysis of the business environment
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy podnikového okolí společnosti Philip Morris ČR a.s. Za tímto účelem jsou v teoreticko-metodologické části vymezeny základní pojmy strategického managementu a popsány vybrané nástroje strategické analýzy, které jsou později použity v části praktické. Vybranými nástroji jsou PESTEL analýza, Porterova analýza pěti sil a SWOT analýza. Na základě provedených analýz …více
Abstract:
Selected tools are chosen to analyze the business environment of Philip Morris ČR a.s. The basic concepts of strategic management and abovementioned tools are described in the theoretical part of this thesis. The selected tools, which consist of: PESTEL analysis, Porter’s five forces analysis and SWOT analysis, are then used in the practical part. In conclusion, based on the results of implemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Jiří Dvořáček
  • Oponent: Petr Boukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76814