Jan PTÁČNÍK

Bachelor's thesis

Hodnocení výživových zvyklostí u hráčů fotbalového klubu SK Viktoria Ledvice. Evalution of eating habits at players of footbalteam SK Viktoria Ledvice.

Evalution of eating habits at players of footbalteam SK Viktoria Ledvice.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem v oblasti stravovacích návyků u hráčů a hráček fotbalu. Práce byla zaměřena na studium odborné literatury a odborně vedena Prof. MUDr. Ladislavem Pyšným, CSc., MPH. Hlavním úkolem bylo pomocí dotazníku zjistit výživové zvyklosti hráčů a hráček fotbalového klubu TJ Krupka a následně je vzájemně porovnat. Identifikovali jsme zásadní rozdíly ve stravování v našem výběrovém …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with dietary habits of male and female players of football. The work was focused on the study of literature and was profesionaly contucted Prof. MUDr. Ladislav Pyšným, CSc., MPH. The main task was a questionnaire to determine dietary habits of male and female players football club TJ Krupka and subsequently to compare them. We indentified significant differences in the diets in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PTÁČNÍK, Jan. Hodnocení výživových zvyklostí u hráčů fotbalového klubu SK Viktoria Ledvice. Evalution of eating habits at players of footbalteam SK Viktoria Ledvice.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Physical Education and Sport