Mgr. Jaroslava Voráčková

Bachelor's thesis

Vyučovací metody metody ve výuce praktického vyučování na středních odborných školách

Teaching methods in the teaching of practical teaching in secondary vocational schools
Abstract:
ANOTACE Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření pomocného materiálu pro začínající učitele OV v oblasti vyučovacích metod ve výuce praktického vyučování na středních odborných školách. Práce je rozčleněna do dvou částí a to teoretické a části praktické. Teoretická část je rozčleněna na dvě kapitoly. První kapitola se zabývá metodami výuky, jejich charakteristikou, funkcí, klasifikací, kritérii …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the creation of a supporting material for beginning teachers in the field of VT teaching methods in the teaching of practical teaching in secondary vocational schools. The work is divided into two parts, to the theoretical one and to the practical one. The theoretical part conists of two chapters. The first chapter deals with teaching methods, their characteristics, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta