Mgr. Jaroslava Voráčková

Bachelor's thesis

Vyučovací metody metody ve výuce praktického vyučování na středních odborných školách

Teaching methods in the teaching of practical teaching in secondary vocational schools
Anotácia:
ANOTACE Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření pomocného materiálu pro začínající učitele OV v oblasti vyučovacích metod ve výuce praktického vyučování na středních odborných školách. Práce je rozčleněna do dvou částí a to teoretické a části praktické. Teoretická část je rozčleněna na dvě kapitoly. První kapitola se zabývá metodami výuky, jejich charakteristikou, funkcí, klasifikací, kritérii …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the creation of a supporting material for beginning teachers in the field of VT teaching methods in the teaching of practical teaching in secondary vocational schools. The work is divided into two parts, to the theoretical one and to the practical one. The theoretical part conists of two chapters. The first chapter deals with teaching methods, their characteristics, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedúci: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta