Mgr. Bc. Dana Juránková

Diplomová práce

Rozvoj komunikační schopnosti dětí s vadou zraku

Development of communication skills of visual impaired children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem rozvoje komunikační schopnosti u dětí s vadou zraku. Výzkumný projekt je rozdělen do dvou částí. Teoretická část je zpracována analýzou odborné literatury vztahující se k tématu práce a je rozčleněna do tří kapitol. V úvodu je definováno zrakové postižení, jeho druhy a příčiny. Následuje část věnovaná symptomatickým poruchám řeči a metodice rozvoje komunikační schopnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the development of communication skills of children with visual impairment. The research project is divided into two parts. The theoretical part contains an analysis of scientific literature related to the topic of the thesis and this part is divided into three chapters. In the first one visual impairment, its types and causes are described. The following sections deal with symptomatic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta