Theses 

Proces rozhodování o nákupu produktů dlouhodobé spotřeby – Ing. Jakub Prskavec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jakub Prskavec

Diplomová práce

Proces rozhodování o nákupu produktů dlouhodobé spotřeby

The proces of deciding on the purchase of consumer durable products

Anotace: Diplomová práce se zabývá procesem rozhodování o nákupu produktů dlouhodobé spotřeby, konkrétně bytů. Cílem práce je popsat a definovat psychologické aspekty nákupního chování kupujících a na základě poznatků z teoretické části práce a vyhodnocení dotazníkového šetření, navrhnout vhodná doporučení a opatření, která by mohla případným zájemcům o nový byt usnadnit jeho výběr a snížit tak možná rizika, která mohou s pořízením bytu nastat.

Abstract: The thesis deals with the process of deciding on the purchase of consumer durable products, particularly apartments. The goal is to describe and define the psychological aspects of shopping behavior of buyers and on the basis of the theoretical part and the evaluation of the questionnaire, propose appropriate recommendations and measures that could facilitate client's choice and thus reduce the potential risks that may arise during acquisition.

Klíčová slova: nákupní chování, rozhodovací proces, nemovitost, realitní trh, spotřebitel

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz