Bc. Lenka Šnajdrová

Bakalářská práce

Lidská práva osob se zdravotním postižením

Human Rights of People with Disabilities
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Lidská práva osob se zdravotním postižením jsou práva zdravotně postižených osob, která jim garantuje mezinárodní i vnitrostátní legislativa a jejich život ve společnosti. V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají zdravotního postižení, je zde popsán historický a současný vývoj v oblasti zdravotního postižení, vnitrostátní a mezinárodní dokumenty …více
Abstract:
The object of this thesis is determined by the rights of disabled people which are guaranteed by the international and national legislation and by the integration of disabled people into society. The thesis explains basic concepts which are related to disablement and its development, international and national documents of human rights and ways of integration of disabled people. The thesis includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Tetur
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře