Mgr. Pavlína Rollerová

Bachelor's thesis

Brněnská meziválečná fotografie: Křižovatka v kulturním spektru města

Interwar Photography in Brno: Cross-roads in the Cultural Spectrum of the City
Abstract:
Brněnská fotografie meziválečného období představuje důležitý zdroj často překvapujících informací o sociálních jevech doby, technických vynálezech i postupné transformaci města. V neposlední řadě je také nositelkou nového nazírání na meziválečnou proměnu estetických a uměleckých tendencí. Podobně jako filmové médium, také statický fotografický obraz vybízí ke zkoumání modernity města. Přesah významu …more
Abstract:
Photography as a cross-road in the cultural spectre of the city from the viewpoint of both media and technology is related with penetration to various areas without intentionally directed nature of genres or styles. Viewed in context with the phenomena of new mass media, industrialization, leisure time and general cultural and sociological relations in the spatio-temporal compression of modernity, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2006
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta