Kristýna Čiklová

Bakalářská práce

The Cement Garden and Atonement - Family Relationships and Problems in Ian McEwan´s Novels

The Cement Garden and Atonement - Family Relationships and Problems in Ian McEwan´s Novels
Abstract:
Atonement and The Cement Garden rank among highly regarded works of the contemporary writer who is considered to be one of the most talented British authors of recent years - Ian McEwan. This paper provides the analysis of family relationships and problems portrayed in both novels. In order to provide background for the analysis of the works, the theoretical part includes a brief outline of the concept …více
Abstract:
Atonement a The Cement Garden se řadí mezi významná díla současného spisovatele, který je považován za jednoho z nejtalentovanějších britských autorů v současných letech - Iana McEwana. Tato práce poskytuje rozbor rodinných vztahů a problémů vyobrazených v obou románech. Pro nastínění rozboru děl obsahuje teoretická část stručný popis rodiny a rodinných rolí, zatímco další část práce se zabývá problematikou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čiklová, Kristýna. The Cement Garden and Atonement - Family Relationships and Problems in Ian McEwan´s Novels. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro hospodářskou praxi