Bc. Zdeňka Cihlářová

Master's thesis

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu z oblasti těžby zemního plynu

Linguistics and Translatological Analysis of the Terminology in the field of Natural Gas Mining
Abstract:
Magisterská diplomová práce je zaměřena na lingvistickou a translatologickou analýzu odborného textu z oblasti těžby zemního plynu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí do problematiky zemního plynu, informuje o důležitosti zemního plynu pro Rusko, ruské energetické společnosti Gazprom a plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2. Kromě toho se zaměřuje na charakteristiku …more
Abstract:
This master’s thesis is focused on linguistics and translatological analysis of the terminology in the field of natural gas mining. The master’s thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part introduces the issue of natural gas, the Russian global energy company Gazprom and Nord Stream and Nord Stream 2 gas pipelines. The theoretical part also deals with characteristic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta