Bc. Lucie Táborská

Bakalářská práce

Rozvoj komunikačních schopnost dětí předškolního věku

The development of communication skills of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačních schopností u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole. Práce je složena ze třech kapitol, přičemž první dvě kapitoly jsou teoretické, třetí kapitola se věnuje výzkumnému šetření. První kapitola se věnuje termínu komunikace, jazyk a řeč a dále vymezuje narušené komunikační schopnosti, intervenci a logopedické prevenci. Druhá kapitola se věnuje vývoji …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the development communication skills of preschool children in common kindergarten. The thesis includes free chapters, of which the first two are theoretical and the third focuses on the research investigation. The first one defines term communication, language and speech and it also defines term communication disorder, intervention and prevention of speech therapy. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta