Světlana KIRCHNEROVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Interaktivní tabule v prostředí mateřské školy

Interactive whiteboard in kindergarten environment
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na interaktivní tabuli v mateřské škole, jakožto jednu z multimediálních pomůcek současné doby. Teoretická část obsahuje výklad o interaktivní tabuli, její historii a vývoji. Dále se zaměřuje na výklad pěti oblastí předškolního vzdělávání (s ohledem na RVP), kterých se samotný digitální výukový materiál dotýká. Zaobírá se také charakteristikou předškolního období a v neposlední …more
Abstract:
This Bachelor´s thesis focuses on the use of interactive whiteboards in nursery schools, as it is one of the multi-media teaching aids currently used in the classroom. The theoretical part of the thesis contains a description of interactive whiteboards, their history and development. It further deals with five areas of pre-school education (in the context of the education framework), where digital …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 10. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lukáš Círus

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KIRCHNEROVÁ, Světlana. Interaktivní tabule v prostředí mateřské školy. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta