Veronika Čížková

Bachelor's thesis

Genderové role v zaměstnání

Gender Roles in Work
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá genderovými rolemi v zaměstnání v České republice. Jednotlivé kapitoly popisují postavení žen na pracovním trhu. Na postavení žen na pracovním trhu má vliv vzdělání a následný výběr zaměstnání. Cílem je zjistit příčiny diferenciace z hlediska genderových rolí na pracovním trhu. V práci je poukázáno na mezinárodní instituce a organizace, které ovlivňují pracovní trh České …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with gender roles in respect of employment in the Czech Republic. The individual chapters describe the status of women in the labour market. Education and subsequent choice of employment have the influence on the status of women in the labour market. The aim is to identify the causes of differentiation in terms of gender roles in the labour market. The thesis highlights international …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Čížková, Veronika. Genderové role v zaměstnání. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická