Bc. Kristýna Souhradová

Master's thesis

Porovnání efektu ambulantního řízeného programu kardiovaskulární rehabilitace bezprostředně po prodělaném infarktu myokardu a následně v chronickém stádiu ischemické choroby srdeční

Comparing the effect of the controlled outpatient cardiovascular rehabilitation programme immediately after an acute myocardial infarction and subsequently in a chronic phase of ischemic heart disease
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo porovnat efekt ambulantního řízeného programu kardiovaskulární rehabilitace bezprostředně po prodělaném infarktu myokardu a následně v chronickém stádiu ischemické choroby srdeční. Sledovaný soubor tvořilo 16 probandů, kteří absolvovali rehabilitační program vždy dvakrát. Před začátkem a po ukončení každého rehabilitačního cyklu byly posuzovány výkonnostní parametry, aerobní …more
Abstract:
The thesis aimed to compare the effect of the controlled outpatient cardiovascular rehabilitation programme immediately after an acute myocardial infarction and subsequently in a chronic phase of ischemic heart disease. The monitored group consisted of 16 probands, who had graduated the rehabilitation programme twice. Performance parameters, aerobic capacity, and muscle strenght were assessed before …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2020
  • Supervisor: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta