Veronika Žigovičová

Diplomová práce

Analýza a zefektivnění marketingové komunikace podniku působícího na B2B telekomunikačním trhu

Analysis and streamlining of marketing communication tools in company operating on the B2B telecommunication market
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá analýzou a následnou optimalizací marketingové komunikace směrem k firemním zákazníkům jednoho z předních českých telekomunikačních operátorů. Cílem práce je analýza stávajícího stavu využívání nástrojů marketingové komunikace, odhalení slabých míst a následná konfrontace s požadavky firemních zákazníků, aby byla nově nastavena komunikace tak, že bude naplňovat očekávání …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis and consequential optimization of marketing communication towards business customers of one of the leading telecommunications operators in the Czech Republic The aim of the work is a detailed analysis of the current state of using marketing communication tools, detection of gaps compared with expectations of corporate customers. The goal is to set communication mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Michaela Vlasáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35656