Bc. Eva Grombířová

Diplomová práce

Věk a kvalita života u mužů s diabetem a chronickou ischemickou chorobou srdeční v průběhu kardiovaskulárního tréninku

Age and quality of life in men with diabetes mellitus and chronic coronary heart disease in cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv 12 týdenního kombinovaného kardiovaskulárního tréninku na toleranci zátěže a kvalitu života u mužů s chronickou ICHS a diabetem (DM) a bez diabetu (NDM) ve věkových skupinách ≥ 65 a < 65 roků. Celkem bylo hodnoceno 58 mužů, z toho 25 mužů s DM a 33 mužů bez DM. Před zahájením a po ukončení tréninku byly spiroergometrií stanoveny parametry tolerance zátěže. Dotazník …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the effect of 12-weeks of combined cardiac training on the exercise tolerance and quality of life in men with chronic coronary heart disease and diabetes mellitus (DM, n = 25) and men without diabetes mellitus (NDM, n = 33). Spiroergometry before and after the rehabilitation program provided parameters of exercise tolerance. Quality of life was assessed by completing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta