Bc. Jana BURŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Mimořádná událost s únikem nebezpečných látek a informování obyvatel o možnosti ohrožení

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

An extraordinary event of dangerous substances leakage and informing public about the danger
Anotace:
V úvodu mé diplomové práce jsou objasněny některé základní pojmy a uveden stručný přehled a podmínky vzniku legislativních norem vztahujících se k řešené problematice a to zejména krizových zákonů, zákonů ve vztahu k nakládání s nebezpečnými látkami a atomového zákona. Ve druhé části analyzuji připravenost orgánů státu a územních samosprávných celků na nevojenské krizové situace (krizová legislativa …více
Abstract:
At he beginning of my thesis some basic notions are explained and there is a brief survey and conditions of the creation of legislation regulating the discussed problems, i.e. emergency laws, laws regarding dangerous substances handling and Nuclear Act above all. In the second part I analyze the readiness of state and community bodies for non-military critical situations (emergency legislation, documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2007
Zveřejnit od: 3. 9. 2007
Identifikátor: 7296

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 3. 10. 2007
 • Vedoucí: RNDr. Helena Majzlíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURŠÍKOVÁ, Jana. Mimořádná událost s únikem nebezpečných látek a informování obyvatel o možnosti ohrožení. Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 09. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 9. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses oxfdgx oxfdgx/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.