Erik Domjen

Bakalářská práce

Spotrebný úver a jeho analýza vo vybraných bankách SR

Consumer Loan and its Analysis in Selected Banks in Slovak Republic
Abstract:
DOMJEN, Erik: Consumer Loan and its Analysis in Selected Banks in Slovak RepublicBachelor thesis. Bankovní institut vysoká škola Praha, foreign university Banská Bystrica. Department of finance and banking. Supervisor: Ing. Adriana Šlajferčíková, PhD. Year of plea: 2014. Number of pages: 58 Bachelor work deals with consumer credit and its analysis in selected banks in Slovakia. The first chapter …více
Abstract:
DOMJEN, Erik: Spotrebný úver a jeho analýza vo vybraných bankách SR. Bakalárska práca. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriana Šlajferčíková, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 58 Bakalárska práca sa zaoberá spotrebným úverom a jeho analýzou vo vybraných bankách SR. Prvá kapitola zahŕňa vymedzenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management