Bc. Lucie Pazderková

Bakalářská práce

Problémy personální práce v malé organizaci

Problems of personnel management in the small company
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou personální práce v malých organizacích. Cílem je zjistit, jaké jsou přínosy a nedostatky jednotlivých činností personální práce pro vybranou malou organizaci. Teoretická část práce nastiňuje teoretická východiska zkoumaného problému a zahrnuje kromě vymezení obecných specifik personální práce v malých organizacích také charakteristiku jednotlivých …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of personnel work in small organizations. The aim is to determine what are the benefits and shortcomings of HR activities for selected small organization. Theoretical part of the thesis describes the theoretical background of studied problem and in addition to the general definition of specifics of personnel work in small organizations it includes also characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristína Chudá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií