Bc. Renata Hejnová

Diplomová práce

Vliv dlouhodobé kultivace lidských embryonálních kmenových buněk in vitro na dynamiku opravných mechanizmů DNA a jejich schopnosti udržení genomové integrity

Dynamics of DNA repair mechanisms in human embryonic stem cells and its changes during their long term cultivation in vitro
Anotace:
Lidské embryonální kmenové buňky jsou jedinečné díky dvěma vlastnostem – pluripotenci a schopnosti nekonečné sebeobnovy, které je předurčují k širokému využití v humánní medicíně k léčbě nemocí a úrazů, s nimiž si dnešní medicína neví rady. V dnešní době je bohužel ještě není možné používat v klinické praxi a to především kvůli nemožnosti tyto buňky kultivovat in vitro v dostatečné kvalitě a se stabilním …více
Abstract:
Human embryonic cells are unique due to their two characteristics – pluripotency and endless selfrenewal ability, which predestine these cells to be widely used in human medicine for treatment of illnesses and injuries, where current medicine is helpless. Unfortunately, their use in clinical practise is nowadays not possible, mainly because of impossibility to cultivate them in vitro at a sufficient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta