Kristýna Schindlerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Utváření identity u dětí v náhradní rodinné péči: Výzvy pro sociální práci

Anotácia:
Tato absolventská práce se obecně zabývá tématem identity dítěte. Jejím cílem je zmapovat proces vytváření identity dítěte z perspektivy dítěte, rodiny a náhradní rodinné péče se zaměřením na roli sociálního pracovníka. Tato práce je pojímána jako kompilace a je rozdělena do čtyř kapitol. V jednotlivých kapitolách jsou postupně představena témata dětství, rodina a náhradní rodinná péče. V rámci nich …viac
Abstract:
In general, this graduate thesis focuses on the topic of child identity. Its aim is to map a process of forming child identity from the perspective of a child, family, and substitute family care with the focus on the role of social worker. This thesis is a compilation that is divided into four chapters. Individual chapters gradually introduce topics of childhood, family, and substitute family care …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedúci: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc