Kristýna Schindlerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Utváření identity u dětí v náhradní rodinné péči: Výzvy pro sociální práci

Abstract:
Tato absolventská práce se obecně zabývá tématem identity dítěte. Jejím cílem je zmapovat proces vytváření identity dítěte z perspektivy dítěte, rodiny a náhradní rodinné péče se zaměřením na roli sociálního pracovníka. Tato práce je pojímána jako kompilace a je rozdělena do čtyř kapitol. V jednotlivých kapitolách jsou postupně představena témata dětství, rodina a náhradní rodinná péče. V rámci nich …more
Abstract:
In general, this graduate thesis focuses on the topic of child identity. Its aim is to map a process of forming child identity from the perspective of a child, family, and substitute family care with the focus on the role of social worker. This thesis is a compilation that is divided into four chapters. Individual chapters gradually introduce topics of childhood, family, and substitute family care …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc