Lucie CHWISTKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza vývoje makroekonomických ukazatelů zemí Visegrádské skupiny v souvislosti s jejich vstupem do Evropské unie

Analysis of macroeconomic indicators of the countries forming the Visegrad Group with respect to their access to European Union
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zejména analýzou hrubého domácího produktu, inflace, běžného účtu platební bilance a nezaměstnaností v zemích Visegrádské skupiny. Tato analýza je zaměřena na období před vstupem a po vstupu zemí Visegrádské skupiny do Evropské unie. Součástí analýzy je srovnání závislostí vývoje těchto ukazatelů mezi jednotlivými zeměmi. V práci je porovnán vývoj těchto ukazatelů s vývojem …viac
Abstract:
The bachelor thesis is mainly dealing with the analysis of the gross domestic product, the inflation, the current account of the payment balance and the unemployment in the countries of the Visegrad Group. This analysis is focused on the period before and after the accession of the Visegrad Group in the European Union. One part of the analysis is a comparison of the dependence of the development of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zverejniť od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHWISTKOVÁ, Lucie. Analýza vývoje makroekonomických ukazatelů zemí Visegrádské skupiny v souvislosti s jejich vstupem do Evropské unie. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses p9kulh p9kulh/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 5. 2014
Marklová, E.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.