Monika RENDLOVÁ

Diplomová práce

I já mohu počítat, aneb hry v matematice na ZŠ speciální. Ever I can count, or else games in mathematics at special primary school.

Ever I can count, or else games in mathematics at special primary school.
Anotace:
Práce se zabývá vzděláváním mentálně postižených osob. V teoretické části je vymezen Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, pojednání o mentální retardaci, jako vrozeném defektu rozumových schopností,nástin konstruktivistického a transmisivního pojetí vyučování. Hra a projektové vyučování jsou uvedeny jako jedna z možné metody ve vyučování. Pro praktickou části byl vytvořen …více
Abstract:
The theoretical part specifies the Framework Educational Programme for primary education of children with special needs.The following chapter reports on mental retardation as a congenital defect of intellectual ability, It also mentions the classification of mental retardation according to its seriousness and the possibilities of education of mentally disabled individuals. Within the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RENDLOVÁ, Monika. I já mohu počítat, aneb hry v matematice na ZŠ speciální. Ever I can count, or else games in mathematics at special primary school.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta