Mgr. Roman Müller

Master's thesis

Orgány ochrany veřejného zájmu (Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Authorities Protecting Public Interest (Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in Property Affairs)
Anotácia:
Ve své práci se věnuji orgánům ochrany veřejného zájmu. Obecně, je veřejný zájem chráněn všemi orgány, které jsou nadány veřejnou mocí. Tím se myslí všechny orgány veřejné správy, která zahrnuje jak samosprávu, tak státní správu, stejně tak orgány moci soudní a v neposlední řadě také orgány nadané mocí zákonodárnou. V této práci se věnuji hlavně dvěma orgánům a to Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Úřadu …viac
Abstract:
My thesis is focused on authorities protecting the public interest. In general, the public interest is protected by all authorities which are possessing public authority. That means entire public service that includes: municipal authorities, civil service, etc., courts, as well as law-makers, etc. Mainly I deal with two authorities: Supreme Audit Office and Office of the Government Representation in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2010
  • Vedúci: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta