Mgr. Zdeněk Brychta

Bakalářská práce

Vliv výchovného působení odboru prevence Městské policie Brno

Influence educational incidence section preventiv Metropolitan police Brno.
Anotace:
Anotace: Brychta, Z. Vliv výchovného působení odboru prevence Městské policie Brno. Bakalářská práce. Brno Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta Práce je zaměřena na problematiku preventivní činnost Městské policie Brno a její vliv na výchovu a vzdělávání a možnosti prevence, především v souvislosti s preventivními projekty Městské policie Brno.
Abstract:
Annotation: Brychta, Z. Influence educational incidence sekcion preventiv Metropolitan police Brno. Baccalaureate work. Brno Masarykova university in Brně, Teachers' College Work is bent on problems preventative activity Metropolitan police Brno and her influence over upbringing and education and possibilities prevention, above all in connection with preventative projects Metropolitan police Brno.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta