Silvia Spáčilová

Bachelor's thesis

Risk manažment v komerčných bankách

Risk management in commercial banks
Abstract:
The Bachelor thesis deals with risk management in commercial banks with a primary focus on credit risk and its impact on the economic results of the bank. It is divided into two chapters. The first chapter focuses on the theoretical basis, which is essential to understanding of the processed theme. Gradually it deals with various types of risks, credit risk management processes, its quantitation, methods …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá riadením rizík v komerčných bankách s primárnym zameraním na úverové riziko a jeho vplyv na hospodárske výsledky banky. Člení sa do dvoch kapitol . Prvá kapitola je zameraná na teoretický základ , ktorý je podstatou pre porozumenie spracovanej problematiky. Postupne sa zaoberá jednotlivými druhmi rizík, procesom riadenia úverového rizika, jeho kvantifikáciou, metódami a …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management