Theses 

Risk manažment v komerčných bankách – Silvia Spáčilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Silvia Spáčilová

Bakalářská práce

Risk manažment v komerčných bankách

Risk management in commercial banks

Abstract: The Bachelor thesis deals with risk management in commercial banks with a primary focus on credit risk and its impact on the economic results of the bank. It is divided into two chapters. The first chapter focuses on the theoretical basis, which is essential to understanding of the processed theme. Gradually it deals with various types of risks, credit risk management processes, its quantitation, methods and models to measure, eliminate and monitor it. The second chapter analyses the impact of various aspects of credit risk on the economic results of banks. It mentions the relation and their impact on additional adjustments and capital requirements, but in particularly the application of rating approaches on the bank results.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá riadením rizík v komerčných bankách s primárnym zameraním na úverové riziko a jeho vplyv na hospodárske výsledky banky. Člení sa do dvoch kapitol . Prvá kapitola je zameraná na teoretický základ , ktorý je podstatou pre porozumenie spracovanej problematiky. Postupne sa zaoberá jednotlivými druhmi rizík, procesom riadenia úverového rizika, jeho kvantifikáciou, metódami a modelmi na jeho meranie, ako i jeho elimináciou a sledovaním. Druhá kapitola analyzuje vplyv jednotlivých aspektov úverového rizika na hospodárske výsledky bánk. Poukazuje na súvis a dopad tvorby opravných položiek a kapitálovej požiadavky , ale najmä využitia jednotlivých ratingových prístupov na výsledky hospodárenia banky .

Klíčová slova: riziko, úverové riziko, riadenie úverového rizika, ratingové systémy, risk, credit risk, credit risk management, rating approaches

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz