RNDr. Jitka Černohlávková, Ph.D.

Doctoral thesis

Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies

Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies
Anotácia:
Půdní mikroorganismy hrají důležitou roli v procesech přeměny a rozkladu organické hmoty v půdě, toku živin a energie v terestrických ekosystémech. Znečištění životního prostředí, aplikace pesticidů a kontaminace půd dalšími polutanty může negativně ovlivnit půdní mikroorganismy, což může vést k celkovému poklesu půdní kvality i ztrátě samotných funkcí půdy. Předmětem této disertační práce bylo studovat …viac
Abstract:
Soil microoranisms play significant role in transformation and decomposition of organic matter, food, nutrient and energy cycling in terrestrial ecosystems. Fertility, stability and production potential of soil are also very dependent on microbial activities. These processes and whole microbial communities could be negatively affected by environmental pollution, application of pesticides and contamination …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 4. 2009
  • Vedúci: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc., Mgr. Stanislav Malý, Ph.D., Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta