Šimon Jančošek

Bakalářská práce

Řešení vytápění v objektu rodinného domu, zdroj tepla - tepelné čerpadlo

Heating Solution in the Family House, the Heat Source - the Heat Pump
Anotace:
Jančošek, Šimon. Řešení vytápění v objekte rodinného domu, zdroj tepla – tepelné čerpadlo. Ostrava, 2016. Bakalárska práca, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra prostredia stavieb a TZB. Počet strán 66. Témou bakalárskej práce je návrh vykurovania rodinného domu. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá stavebná časť rieši projektovú dokumentáciu rodinného domu splňujúca …více
Abstract:
Jančošek, Šimon. Heating Solution in the Family House, the Heat Source – the Heat Pump. Ostrava, 2016. Bachelor thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Indoor Environmental Engineering and Building Services. Number of pages: 66. The theme of this thesis is to design family home heating. The Bachelor thesis is divided into two parts. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Petra Tymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava