Ondrej Štelbacký

Bakalářská práce

Marketingový plán pre spoločnosť Quick Service Slovakia

Marketingový plán pro společnost Quick Service Slovakia
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vypracování marketingového plánu pro společnost Quick Service Slovakia s.r.o. pro rok 2021 na zvýšení tržního podílu pro oblast Vysoké Tatry. Teoretická část popisuje problematiku tvorby marketingového plánu a jeho specifikací. Praktická část je zaměřená na analýzu reálného firemního a tržního prostředí. Práce se zaměřuje na specifikaci marketingových cílů firmy, vytvoření …více
Abstract:
The goal of this Bachelor's thesis is to develop a marketing plan for a company called Quick Service Slovakia, limited for the year of 2021 in order to increase its market share in the High Tatras region. The theoretical part describes the process of creating a marketing plan and its specifications. The practical part is focused on the analysis of the company's business and market environments. The …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie marketingového plánu pre spoločnosť Quick Service Slovakia, s.r.o. pre rok 2021 na zvýšenie trhového podielu v oblasti Vysoké Tatry. Teoretická časť popisuje problematiku tvorby marketingového plánu a jeho špecifikácií. Praktická časť je zameraná na analýzu reálneho firemného a tržného prostredia. Práca sa zameriava na špecifikáciu marketingových cieľov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Zdeněk Sedláček, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.