Petra FELLER STANIEKOVÁ

Diplomová práce

Doléčovací program pro uživatele nealkoholových návykových látek očima klientů

Aftercare Program for Users of Non-Alcohol Drugs Through the Eyes of Clients
Anotace:
Tématem diplomové práce je doléčovací program pro uživatele nealkoholových návykových látek očima klientů. Teoretická část práce je věnována deskripci základních pojmů souvisejících s tématem, tzn. syndromu závislosti v kontextu bio-psycho-sociálního modelu, charakteristikám, cílům a struktuře doléčovacích programů a s tím propojených specifik cílové skupiny klientů, významů standardů kvality v souvislosti …více
Abstract:
The topic of this Master?s thesis is the aftercare program from the point of view of the users of non-alcoholic drugs. The theoretical part describes the basic terms which are related to the topic, such as the dependence syndrome in the context of the biopsychosocial model, its characteristics and goals, the structure of the aftercare programs and the specifics of the given population. The importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Lindovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FELLER STANIEKOVÁ, Petra. Doléčovací program pro uživatele nealkoholových návykových látek očima klientů. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií