Katarína Zajačiková

Bakalářská práce

Podniková kultúra a etika vo vybranom subjekte

Corporate identity in selected organization
Abstract:
This thesis mainly deals with the characteristics of corporate culture and business ethics. It explains basic concepts and offers many definitions, distribution, types and expert opinions. It provides the interpretation of concepts and introduces the reader to issues of corporate culture and ethics and also highlights the importance of these two elements for the proper functioning of the enterprise …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá predovšetkým charakteristikou podnikovej kultúry a podnikovej etiky. Vysvetľuje základné pojmy a predkladá mnohé definície, rozdelenia, typy a názory odborníkov. Poskytuje výklad pojmov a oboznamuje čitateľa s problematikou podnikovej kultúry a etiky a zároveň vyzdvihuje dôležitosť týchto dvoch prvkov pre správne fungovanie podniku. Cieľom práce je uviesť rozdiely podnikovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Eva Živčicová
  • Oponent: Ing. Andrea Haringová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře