Bc. Irena Floriánová, DiS.

Master's thesis

Edukace žáků v riziku problému/poruch chování a mentálním postižením v inkluzivním procesu v základní škole.

Educatoin of pupils at risk of problem, behavioral disorders and intellektual disabili in an inklusive proces of elementary school.
Abstract:
Anotace Diplomová práce se zabývá tématem edukace žáků v riziku poruch či problémů chování s mentálním postižením v inkluzivním procesu základní školy. Cílem diplomové práce je přiblížit specifická rizika edukačních potřeb těchto jedinců při inkluzivním procesu v základní škole. Teoretická část je souhrnem informací o mentálním postižení a jeho historickém socializačním kontextu a jeho specifických …more
Abstract:
Abstract The thesis looks into the topic of education of pupils in the risk of problematic behavior with mental disability in the inclusive process of the primary school. The goal of the submitted thesis is to give more ideas about the distinctive risks of educational needs related to the primary school inclusive process. The theoretical part is a summary of information about mental disorders and its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education

Theses on a related topic

All theses