Tereza ČERNÁ

Master's thesis

Smart notebook v hodinách Hv na 1. stupni ZŠ (zaměřeno pro 3. třídu)

Smart notebook i music lessons at primary schools
Abstract:
V diplomové práci na téma Smart notebook v hodinách Hv na 1. stupni ZŠ, jsme se zabývaly využitím interaktivní tabule v hodinách hudební výchovy, konkrétně ve 3. ročníku základní školy. Hlavním cílem bylo vytvořit výukové materiály v programu Smart notebook, který je při práci s interaktivní tabulí hojně využíván. Obsah učiva koresponduje se školním vzdělávacím programem. Práce je rozdělena na teoretickou …more
Abstract:
Subject of my diploma thesis is about utilization of the Smart notebook program in lessons of musical lectures in the first degree of primary school. We've focused on utilization of interactive board during lessons of musical lectures, in this concrete example in third grade of primary school. Main objective was to create lecturing materials in program Smart notebook, which is frequently used for the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČERNÁ, Tereza. Smart notebook v hodinách Hv na 1. stupni ZŠ (zaměřeno pro 3. třídu). Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta