Kateřina SOBOTKOVÁ

Bakalářská práce

Světová banka

World Bank
Anotace:
Světová banka vznikla jako jedna z institucí brettonwoodského systému na podporu poválečného uspořádání světa. Úloha se postupem času změnila a v současnosti poskytuje SB finanční a poradenskou činnost převážně rozvojovým státům. V teoretické části se zaměřuji na vznik, organizační strukturu, cíle a rozdělení světa dle Světové banky. A v praktické části se zaměřuji na konkrétní podporované projekty …více
Abstract:
The World Bank was created as one of the Bretton Woods system institutions to support the postwar world. The role has changed over the time and today provides financial and WB advisory services mainly to developing countries. In the theoretical part of my work, I´m concentrating on the born of WB, structure, goals and division of the world by the World Bank. And the practical part is focused on specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Michajlovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOBOTKOVÁ, Kateřina. Světová banka. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management