Bc. Daniela Koutná

Bakalářská práce

Rezidenční suburbanizace v zázemí Olomouce

Residential suburban development in the hinterland of Olomouc
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je vymezení suburbanizačních lokalit v zázemí Olomouce. První teoretická část práce se zaměřuje na objasnění základních pojmů spojených s procesem suburbanizace a její základní formy, včetně historických souvislostí. Druhá pak na její vliv a možné dopady na všechny aktéry. Třetí část práce obsahuje analýzu suburbánního vývoje vymezeného území, na základě statistických dat …více
Abstract:
The subject of of this thesis is the definition of suburbanization sites in the backgrounds of Olomouc. The first theoretical part of the thesis focuses on the explanation of basic concepts related to the process of suburbanization and its basic forms, including historical context. The second part is on its influence and the potential impacts on all protagonists. The third part contains an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa