Jan TOPINKA

Bakalářská práce

Svalová nerovnováha - horní a dolní zkřížený syndrom a její korekce pomocí kompenzačního cvičení

Muscular imbalance - the upper and lower crossed syndrome and its correction by compensation exercises
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku oslabení pohybového aparátu, konkrétně na horní a dolní zkřížený syndrom, a její korekci pomocí kompenzačního cvičení. První část nás seznamuje s teoretickými poznatky zdravotní tělesné výchovy, funkční anatomie, svalové nerovnováhy a vyrovnávacích cvičení. Hlavní část je zaměřená na kompenzační cvičení na korekci horního a dolního zkříženého syndromu, vhodná …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of the weakening of the locomotor system, specifically on the upper and lower crossed syndrome and its correction by compensation exercises. The first part introduces with the theoretical knowledge of adapted psychical education, functional anatomy, muscular imbalance and balancing resources. The main part is focused on the compensation exercises to the correction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOPINKA, Jan. Svalová nerovnováha - horní a dolní zkřížený syndrom a její korekce pomocí kompenzačního cvičení. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta