Mgr. Petra Blaháková, DiS.

Diplomová práce

Zdroje pracovní motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci veřejné správy

Work motivation sources of employees in selected organization of public administration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace zaměstnanců vybrané organizace veřejné správy. Teoretická část se věnuje seznámení s motivací v obecném pojetí a s pracovní motivací jako dílčím aspektem motivace lidské činnosti. Cílem práce je zjistit, které stimuly považují zaměstnanci zkoumaného úřadu za důležité pro svou pracovní motivaci a které naopak při výkonu své práce postrádají nebo považují …více
Abstract:
This thesis deals with the motivation of employees in selected public sector organiza-tions. The theoretical part is devoted to familiarization with the general concept of mo-tivation and work motivation, as a partial aspect of work motivation. The goal is to identify which incentives employees of the office investigated consider important for their motivation in their work and vice versa which aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií