Bc. Anna Pavlíčková

Diplomová práce

Nové formy marketingu: Branded entertainment

New marketing forms: Branded entertainment
Anotace:
Cílém této diplomové práce je představit a vymezit novou marketingovou metodu branded entertainment a prozkoumat postoje vůči tomuto nástroji. Úvodní část se věnuje proměnám marketingového prostředí v důsledku technologických změn a trendům marketingové komunikace. Hlavní část tvoří 1) vymezení pojmu branded entertainment a souvisejících termínů jako je advertainment, branded content, content marketing …více
Abstract:
The aim of the master thesis is to present and to define branded entertainment, a new marketing method, and to analyse different attitudes towards this instrument. The introduction deals with changing marketing environment as a result of technological changes and trends in marketing communication. The main part consists of 1) a definition of the term branded entertainment and related terminology, such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní