Mgr. Petr Ošmera

Advanced ('rigorózní') thesis

Poslanecká imunita

Privilege for members of Parliament
Abstract:
Tato rigorózní práce se věnuje poslanecké imunitě. Práce popisuje vývoj tohoto institutu v různých etapách vývoje naší republiky. Nejdříve v období do roku 1989: v letech 1918–1948, tedy první republika, dále i v období po únoru 1948 do roku 1990, a také i v porevolučním období od roku 1990 až do roku 2013, kdy došlo ke zcela pro naši zemi novému pojetí poslanecké imunity. Práce se věnuje především …more
Abstract:
This rigorous work is concentrated on parliamentary imunity. This institution and its development is described within various development phases of the Czech Republic. First the period up to 1989: years 1918-1948, The First Republic, then since February 1948 till 1990 and also the postrevolutionary period 1990 – 2013, when there was accepted a completely new concept of parliamentary immunity. The rigorous …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Reader: prof. JUDr. Jan Filip, CSc., JUDr. Miloslav Výborný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta