Mgr. Petr Ošmera

Advanced ('rigorózní') thesis

Poslanecká imunita

Privilege for members of Parliament
Anotácia:
Tato rigorózní práce se věnuje poslanecké imunitě. Práce popisuje vývoj tohoto institutu v různých etapách vývoje naší republiky. Nejdříve v období do roku 1989: v letech 1918–1948, tedy první republika, dále i v období po únoru 1948 do roku 1990, a také i v porevolučním období od roku 1990 až do roku 2013, kdy došlo ke zcela pro naši zemi novému pojetí poslanecké imunity. Práce se věnuje především …viac
Abstract:
This rigorous work is concentrated on parliamentary imunity. This institution and its development is described within various development phases of the Czech Republic. First the period up to 1989: years 1918-1948, The First Republic, then since February 1948 till 1990 and also the postrevolutionary period 1990 – 2013, when there was accepted a completely new concept of parliamentary immunity. The rigorous …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Filip, CSc., JUDr. Miloslav Výborný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta